Stworzyliśmy Agencję która jest naszą własnością gdzie pracujemy na siebie, dla siebie i co najważniejsze u siebie.
Stworzyliśmy wspólnotę która osiągnie sukces a MY jesteśmy jej jedynymi właścicielami.

W pośrednictwie ubezpieczeniowym wszystkie agencje starają się zyskać pracowników przez wyższe prowizje, konkursy, systemy motywacyjne, i różne inne sposoby, ale nadal wykorzystują czyli

=  AGENCJE same decydują o NAS bez NAS – O WSZYSTKIM !!!

  • Spółdzielnia obok spółek osobowych i kapitałowych jest dogodną formą prowadzenia działalności gospodarczej. Nie jest ona zgrupowaniem kapitału, jak np. kapitałowe spółki handlowe, lecz ludzi.
  • Osiąganie zysku nie stanowi dla tego przedsiębiorcy celu samego w sobie, a jest jedynie środkiem do realizacji innych celów, np. zapewnienia pracy członkom spółdzielni.

Każdy ma prawo decydować o firmie.

Do najciekawszych z nich zapewne należy równość wszystkich członków spółdzielni, którzy najważniejsze decyzje podejmują na Walnym Zgromadzeniu, gdzie każdemu członkowi spółdzielni, bez względu na wielkość wniesionych udziałów, przysługuje tylko jeden głos.

Z tej racji spółdzielnie są bardzo demokratyczne, a pracujący w nich ludzie czują się wspólnikami w pracy, a nie najemnikami, jak to bywa w wielkich korporacjach.

Ocena raz w roku  poprzez Walne Zgromadzenie ( Kongres ) .

Po wtóre i bardzo ważne, każdy członek spółdzielni ma prawo wglądu w jej sprawozdania finansowe, a także może głosować na Walnym Zgromadzeniu odnośnie tego, jak wydać nadwyżki finansowe spółdzielni. W przypadku takiej działalności nie ma zatem obawy, że zysk zostanie wytransferowany gdzieś za granicę, na przykład w celu zasilenia spółki-matki.

Jednolite wysokie prowizje.

Jasna ścieżka awansu.

Każda osoba może się ubiegać o najwyższe stanowiska w spółdzielni, a wybór na nie odbywa się w tajnym głosowaniu.

Kolejna sprawa – spółdzielnie zrzeszają na ogół członków lokalnej społeczności i nie powstają jedynie w celu zysku finansowego. Często animują także życie lokalnej społeczności, poprzez najróżniejsze szkolenia jej członków, organizacje wyjazdów dla ich rodzin, działalność społeczną, charytatywną, czy kulturalną w regionie.

Bardzo ważne zapisy w Statucie Spółdzielni „OSA” :

§ 5  Majątek Spółdzielni stanowi prywatną własność jej członków.

§ 23

  • Członek Spółdzielni uczestniczy w pokrywaniu jej strat do wysokości zadeklarowanych udziałów.
  • Członek Spółdzielni nie odpowiada wobec wierzycieli Spółdzielni za jej zobowiązania.

§ 31  Organami Spółdzielni są:

    1) Walne Zgromadzenie

    2) Rada Nadzorcza

    3) Zarząd

Jeden z zakresów działalności ekonomicznej Spółdzielni „OSA” to – sprzedaż (pośrednictwo) ubezpieczeń majątkowych i życiowych, energii.

Produkty majątkowe:  Allianz Polska S.A., AXA Ubezpieczenia S.A., TU Compensa, Concordia TUW, Defends Lloyd’s, TU Generali, Ergo Hestia S.A., INTER Polska S.A., InterRisk S.A., Link4, MTU, Proama, PZU S.A., Signal Iduna S.A., TU Uniqa, TUiR Warta, TU Wiener, TUZ TUW.

Produkty życiowe: TU Compensa Życie, TU Generali Życie, Ergo Hestia Życie, MetLife TUnŻiR S.A., TUnŻ Unum Życie, PRÉVOIR-VIE Groupe Prévoir S.A., Prudential Życie, Signal Iduna Życie S.A., TU Uniqa Życie, TU Warta Życie.

Zasady współpracy:

Pośrednik (nie musi być spółdzielcą) jest zatrudniony w formie umowy współpracy ( własna działalność gospodarcza ) lub umowa zlecenie. Bez narzucanych planów i zasad wyłączności. Możliwość przyjmowania wraz z pośrednikiem portfela klientów z innej agencji w kilku ZU.

Każdy ma możliwość budowania własnej struktury – zasady, warunki uzgadniane na indywidualnych zasadach. Kontrakt menadżerski ( zasada wyłączności w sprawowaniu funkcji menadżera – wymóg prawa spółdzielczego ).

Zabezpieczamy pełną ochronę i opiekę w zakresie RODO i IDD.

Obsługa RODO i Analiz Potrzeb Klienta odbywa się w formie elektronicznej.

NASZE WIRTUALNE BIURO Spółdzielni „OSA”  znajduje się w Gdańsku.

Dedykowane cykle szkoleniowe. Założenie minimum  jedno szkolenie w kwartale. Szkolenia wyjazdowe dwu i trzydniowe.

Posiadamy własne  – Centrum Obsługi Korespondencji COK, Dział IT, Księgowość, Dział Rozliczeń Prowizji, Stanowisko Ofertowania i Sprzedaży , Dział Kontroli i Bezpieczeństwa, zabezpieczone bazy danych oraz wdrożoną Politykę Bezpieczeństwa Informacji i Danych Osobowych.

 

Główna zasada Spółdzielni w zlecaniu usług – zlecanie prac swoim Członkom w pierwszej kolejności.

            Powstaliśmy jako Spółdzielnia, innowacyjny na rynku pośrednictwa ubezpieczeniowego doradca Klienta. Nasza Spółdzielnia jest autonomicznym zrzeszeniem osób, które zjednoczyły się dobrowolnie
w celu zaspokojenia swoich wspólnych aspiracji i potrzeb ekonomicznych, potrzeb społecznych
i kulturalnych, poprzez współposiadane i demokratycznie kontrolowane przedsiębiorstwo.  Podczas tworzenia Spółdzielni jako nowoczesnej Multi Agencji, zawsze mieliśmy na uwadze, że jest naszą własnością. Pracujemy na siebie, dla siebie i co najważniejsze u siebie. Powoduje to wśród Nas większą mobilizację, odpowiedzialność i zdeterminowanie by osiągnąć sukces.

            W związku z dynamicznym rozwojem naszego „młodego” lecz składającego się z grona bardzo dobrych specjalistów, w zakresie oferowania i sprzedaży produktów ubezpieczeniowych, majątkowych jak również ubezpieczeń na życie, finansowych i korporacyjnych, a w chwili obecnej jest Nas ponad 100 osób, wszyscy z wieloletnim doświadczeniem oraz posiadający uprawnienia wymagane zgodnie z Ustawą o dystrybucji ubezpieczeń.

            W krótkim okresie czasu wiele Zakładów Ubezpieczeń już doceniło naszą koncepcję rozwoju biznesu. Podpisaliśmy umowy współpracy, wprowadzając różne systemy motywacyjne i przygotowanie wsparcia sprzedaży. W Naszej Spółdzielni obowiązuje pełna transparentność we wszystkich zakresach działania.

             Ogólnopolska Spółdzielnia Agencyjna „OSA”  jest multiagencją w pełni współpracującą z Zakładami Ubezpieczeń, dystrybutorami ubezpieczeń oraz agentami i pośrednikami.

             Tworzymy dostosowane do potrzeb Klienta oferty ubezpieczeniowe, przeprowadzamy porównanie ostatecznych ofert zakładów ubezpieczeniowych proponując Klientowi najkorzystniejszą ofertę w celu zaspokojenia Jego potrzeb, spełniając również w pełni wymogi nowej ustawy o dystrybucji ubezpieczeń w formie elektronicznego archiwum APK.  

Ubezpieczymy o wiele więcej