Nasze Cele

Przedmiotem działania podczas powołania Spółdzielni OSA było i pozostaje do dziś dobrowolne zrzeszanie się zmiennej, nieograniczonej liczby członków, której towarzyszą nadrzędne cele:

prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w interesie zrzeszonych członków spółdzielni w oparciu o osobistą pracę jej członków z jednoczesną z możliwością powoływania wyodrębnionych jednostek terenowych i oddziałów;

reprezentowanie interesów zrzeszonych członków spółdzielni na szczeblu krajowym;

udzielanie pomocy członkom spółdzielni w rozwiązywaniu występujących u nich problemów gospodarczych, finansowo-ekonomicznych i prawno-organizacyjnych;

budowanie współpracy międzypokoleniowej;

działalność społeczna, edukacyjna i oświatowo-kulturalna na rzecz swoich członków i ich środowiska;

reprezentacja interesów seniorów oraz działania w celu osiągania pozytywnych zmian na rzecz seniorów;

aktywizacja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ekonomicznym m. in. ze względu na wiek, nowoczesne technologie.

Ogólnopolska Spółdzielnia
Agencyjna “OSA”

ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk

Email

kontakt@spoldzielnia-osa.pl